ประชาสัมพันธ์
13-ม.ค.-2560  ..   
10-ก.ย.-2558  อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา   
09-มิ.ย.-2558  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เปิดโลกทัศน์ วท.บ. สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2   
11-ก.ค.-2555  การรับรางวัลเหรีญเรียนดี ประจำปี 2555   
25-มิ.ย.-2555  ประกาศสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง และ ระบบเกษตรผสมผสาน    
ข่าวทั้งหมด 5 ลำดับที่ 1 ถึง 5  หน้า [1
 
ภาพกิจกรรม
[+ดูทั้งหมด]
 
     
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 ม. 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ติดต่อคณะทอ. 042-725036 โทรสาร 042-725037 ติดต่อ webmaster 081-6707743 อ.ภานุวัฒน์, khumpeerawat@hotmail.com
สถิติผู้เข้าชม 6328  คน