รายละเอียดโครงการ
 
 
รหัสนิสิต :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์ มก.
อาจารย์ที่ปรึกษากับการประกัน
ข้อบังคับการศึกษาขั้นปริญญาตร
สรุปประเด็นโครงการระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 25 52
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายนิสิต
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทะเบียน
เทคนิคการให้คำปรึกษา
ขอพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ในที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล 09-ส.ค.-2559 (อ่าน 397)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ศุภาวรรณ 04-ส.ค.-2559 (อ่าน 390)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-4 15-ม.ค.-2559 (อ่าน 372)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 18-ส.ค.-2558 (อ่าน 379)
Home Room นิสิต วท.บ. (สัตวศาสตร์) 30-เม.ย-2558 (อ่าน 377)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต 18-มี.ค.-2558 (อ่าน 373)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 1-3 20-ม.ค.-2558 (อ่าน 57)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษา อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา (ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร) 14-พ.ย.-2557 (อ่าน 383)
ขอพบนิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 18-ส.ค.-2557 (อ่าน 29)
ขอให้นิสิตในที่ปรึกษาของ อ.วิมลนันทน์ กันเกตุ ชั้นปีที่ 2-4 06-มิ.ย.-2556 (อ่าน 344)
 
 
 
test 24-ก.ย.-2560 (อ่าน 26, ตอบ 0)
สวัสดีปีใหม่ครับ 19-ม.ค.-2555 (อ่าน 3430, ตอบ 1)
สวัสดีครับ 11-ต.ค.-2553 (อ่าน 4496, ตอบ 1)
ฝึกงานI 13-มิ.ย.-2553 (อ่าน 5019, ตอบ 0)
ต้นหยี 63 13-พ.ค.-2553 (อ่าน 4705, ตอบ 1)
คิดถึงอาจารย์จังเลย 01-มี.ค.-2553 (อ่าน 4789, ตอบ 0)
จำกันได๋ก่า...ศิษย์เก่าครับ 22-ก.พ.-2553 (อ่าน 4981, ตอบ 1)
คิดถึงมอ ไก่ KU63 10-ก.พ.-2553 (อ่าน 5030, ตอบ 1)
ทักทาย 25-ม.ค.-2553 (อ่าน 4369, ตอบ 1)
ทักทายค่ะ 19-ม.ค.-2553 (อ่าน 4472, ตอบ 0)
ยินดีด้วยครับ คณะ ทอ.มีอายุ ครบ 10 ปีแล้ว 13-ม.ค.-2553 (อ่าน 4466, ตอบ 2)
คิดถึง 12-ม.ค.-2553 (อ่าน 4327, ตอบ 1)
  [+อ่านทั้งหมด]
 

รดน้ำขอพรคณบดี (134)
2010-05-10 12:42:08

ระบบอาจาย์ที่ปรึกษา 52 (97)
2010-03-02 16:10:59

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (64)
2009-12-21 17:11:39