ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะคำตอบจากคณบดี | สำหรับคณบดีตอบคำถาม      
 
 
 
  คำถามที่ได้รับคำตอบจากคณบดีล่าสุด  
  สวัสดีค่ะ ขอเรียนถามว่า ในปี 56-57 ทางคณะจะเปิดรับอาจารย์ หรือมีอัตราว่างไหมคะ คือว่าอยากทำงานใกล้บ้านค่ะ เมื่อเรียนจบ ต....   2012-05-30 11:58:51  
  คิดถึงอาจารย์ทุกท่านเลย ครับ คิดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร....   2012-06-17 17:56:47  
  สวัสดีครับท่านคณบดี กระผมชื่อ นายศรัญญ์ธัม ปัญจทองเสมอ เรียนคณวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา กระผมอยากเรียนให้ท่า....   2012-06-27 11:56:24  
  ผมอยากทราบว่า ข้อ 1. หลักสูตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรของสาขานี้เป็นอ....   2012-03-13 14:26:31  
  สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์นิตย์ศรีที่เคารพรัก ดิฉันเป็นศิษญ์เก่า ทอ.เกษตร รุ่น KU 62 ตอนนี้มีปัญหา อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ....   2011-04-15 15:28:12  
  ดูทั้งหมด >>  
 
ข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งข้อเสนอแนะถึงคณบดี
 
  1. ห้ามเสนอข้อความหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลให้ได้รับการกล่าวถึงในข่าวนั้นได้รับความเสียหาย
  3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
  5. ในส่วนของการแสดงคำตอบจากคณบดี จะไม่แสดงชื่อหรือข้อมูลของผู้แสดงข้อคิดเห็น
 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ...โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง
 
ข้อความ:
ชื่อ/สกุล:
อีเมลล์:
 

 

 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร