เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอาหารปลอดภัย ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตรกร " เพื่อ ให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู้ในรายวิชามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดตลาด ซึ่งนิสิตสามรถเข้ในระบบของผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมผ่านการฝึกปฎิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ นิสิต คณะ ทอ. เข้าร่วมชิม ชมผลงานนิสิต

_818988318149454_4008273953073080080_n_small.jpg _818082818240004_5610866841270275145_o_small.jpg _818082724906680_1019711557794420480_o_small.jpg _818082654906687_8021824624021651932_o_small.jpg
_818082814906671_2062899564981430576_o_small.jpg _818082914906661_593472999972712096_o_small.jpg _818082811573338_7555251261111970410_o_small.jpg _818087748239511_8739601745518091283_o_small.jpg
_818082474906705_2702242305576140966_o_small.jpg _818082611573358_7137240153145471521_o_small.jpg _818083001573319_1510211736719559577_o_small.jpg _818082481573371_7589943599873897241_o_small.jpg
_818082598240026_5866232920850252309_o_small.jpg _818087518239534_716966475483314590_o_small.jpg _818087538239532_8348547380216802663_o_small.jpg _818083034906649_3752083991767140909_o_small.jpg
_818087551572864_2474457148404390898_o_small.jpg _818082718240014_8819455509867835001_o_small.jpg _818082471573372_3368113906859747247_o_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator