เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณ ทอ. ได้จัดโครงการ "พัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต" เพื่อให้ความรู้นำนิสิตเรื่อง การทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ การเขียน-สรุปโครงการ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ หลักการเป็นผุ้นำ การทำงานและการบริหารองค์กรสโมสรนิสิต ชุมนุม ตลอดจนให้นิสิตอภิปรายแนวทางในการทำกิจกรรม และจัดทำแผนกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2558

img_2623_small.jpg img_2624_small.jpg img_2625_small.jpg img_2629_small.jpg
img_2631_small.jpg img_2633_small.jpg img_2637_small.jpg img_2640_small.jpg
img_2642_small.jpg img_2643_small.jpg img_2644_small.jpg img_2648_small.jpg
img_2665_small.jpg img_2666_small.jpg img_2668_small.jpg img_2669_small.jpg
img_2672_small.jpg img_2673_small.jpg img_2676_small.jpg img_2677_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4]

Photo album created with Web Album Generator