เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 โดยเน้นวิชาพื้นฐาน สำคัญ 4 วิชา คือ คณิศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้ยเคยให้นิสิตได้รู้จักกัน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมค้นหาตัวเอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

img_4444_small.jpg img_4449_small.jpg img_4450_small.jpg img_4451_small.jpg
img_4452_small.jpg img_4453_small.jpg img_4455_small.jpg img_4456_small.jpg
img_4458_small.jpg img_4459_small.jpg img_4460_small.jpg img_4461_small.jpg
img_4462_small.jpg img_4464_small.jpg img_4466_small.jpg img_4467_small.jpg
img_4468_small.jpg img_4469_small.jpg img_4471_small.jpg img_4477_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Photo album created with Web Album Generator