เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สโมสรนิสิต คณะ ทอ. ร่วมกับ องค์การบริการองค์กรนิสิต (อบก.) สโมสรนิสิต คณะ ศว. สโมสรนสิต คณะ วว. และสโมสรนิสิต คณะ สศ.ได้จัดโครงการ "โครงการสืบสาน ปลูกข้าวประเพณี น้องพี่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 " เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในวิถีการดำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทในท้องถิ่นในการลงแขกดำนา อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้ตระหนักถึงอาชีพการทำนา ซึ่งข้าวเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของชาติ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำงานร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

_879276755476491_4979178357821585210_o_small.jpg _879277265476440_4430799527819156720_o_small.jpg _879278362142997_323816339950315691_o_small.jpg _879276815476485_5850185430895665695_o_small.jpg
_879280495476117_1420374468125930710_o_small.jpg _879278002143033_2479589236073643196_o_small.jpg _879279965476170_5656162259518847457_o_small.jpg _879277675476399_5573866667523558280_o_small.jpg
_879279612142872_8529216948845529033_o_small.jpg _879278552142978_6632514439732399340_o_small.jpg _879279432142890_4414092526921677088_o_small.jpg _879277182143115_4913164821867885675_o_small.jpg
_879277445476422_2734068266976020825_o_small.jpg _879276512143182_7871952522447884741_o_small.jpg _879278085476358_2320182357762937975_o_small.jpg _879277105476456_7760281565533210442_o_small.jpg
_879278978809602_6425698986802144430_o_small.jpg _879279455476221_535686859765608895_o_small.jpg _879279788809521_716806244998433137_o_small.jpg _879277425476424_1758835340003710531_o_small.jpg
Page:[1] [2]

Photo album created with Web Album Generator