เมื่อวันที่ 4-7 พฤศิจกายน 2558 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตภายในคณะได้แข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านและกีฬาฮาเฮ มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

photo_small.jpg _1642206269362303_6503157598089402032_o_small.jpg photo2_small.jpg _1642208462695417_8461545701068037737_o1_small.jpg
photo3_small.jpg _1642208462695417_8461545701068037737_o_small.jpg _1642209996028597_2055351832194205840_o_small.jpg _1642209312695332_3395792554291494436_o_small.jpg
_1642209309361999_5413473041427410317_o_small.jpg _1642209316028665_3101255013479500721_o_small.jpg _1642208179362112_2375780828667836666_o_small.jpg _1642208036028793_1657510584633318238_o_small.jpg
_1642208176028779_4452360149839350064_o_small.jpg _1642208146028782_2796101105273615470_o_small.jpg _1642208832695380_184408681960636301_o_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg _1642208462695417_8461545701068037737_o2_small.jpg photo7_small.jpg
_1642208036028793_1657510584633318238_o2_small.jpg _1642207606028836_305049567624975078_o_small.jpg _1642207459362184_1221285976327964558_o_small.jpg _1642207462695517_5602457967204352043_o_small.jpg
Page:[1] [2] [3]

Photo album created with Web Album Generator