ประชาสัมพันธ์
13-มี.ค.-2557  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกันคุณภาพ : ตัวบ่งชี้สาขาวิชา   
28-มิ.ย.-2556  ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556   
22-มิ.ย.-2555  ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ ทอ. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องพรรณานิคม อาคาร 7   
27-มี.ค.-2555  ตรวจประกัน   
ข่าวทั้งหมด 4 ลำดับที่ 1 ถึง 4  หน้า [1
 
ภาพกิจกรรม
[+ดูทั้งหมด]
 
     
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 ม. 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ติดต่อคณะทอ. 042-725036 โทรสาร 042-725037 ติดต่อ webmaster 081-6707743 อ.ภานุวัฒน์, khumpeerawat@hotmail.com
สถิติผู้เข้าชม 260775  คน