ขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่านตอบแบบสอบถามแนวทางการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการจัดการเกษตรแบบสัญญา ดังนี้
ทำแบบสอบถามสำหรับบุคคลทั่วไป
ทำแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต
เลื่อนการจัดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์ เก่า คณะ ทอ. ครั้งที่ 2 เป็นประมาณช่วงเดือน พ.ย. 53 ซึ่งตรงกับงานครบรอบ 10 ปี คณะ ทอ. จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมมีส่วนร่วม ในการเขียนถ้อยคำระลึกหรือสามารถเสนอรูปแบบการดำเนินงานได้ ถึงคณะ ผ่านทางเวปบอร์ด
ศิษย์เก่าสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ เช่น รับสมัครงาน โดยส่งรายละเอียดข่าวมาได้ที่
E-mail : yutthakorn51@hotamail.com เพื่อเผยแพร่ ทางเวปศิษย์เก่า ทอ.

เวปบอร์ด สโมสร

สโมสรศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
ติดต่อคณะ 042-725036   โทรสาร 042-725036
ติดต่อ webmaster 089-4216635,    yutthakorn51 @hotmail.com

Find A Lawyer
Find A Lawyer Counter