หน้าหลัก
ค้นหาที่นี้
   
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลใดๆ เหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้าหรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง
  • สำหรับนิสิต ที่ใช้งานอยู่ภายในระบบเครื่อข่ายนนทรีสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง บทคัดย่อ และเนื้อหาฉบับเต็ม หรือถ้าใช้งานอยู่นอกระบบเครือข่ายนนทรีให้ใช้งานผ่านระบบ VPN
  • สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะในส่วนของบทคัดย่อได้เท่านั้น แต่ถ้ามีความประสงค์ต้องการเนื้อหาฉบับเต็มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (yutthakorn51@hotmail.com, 089-4216635)
 
  • ปัญหาพิเศษ ปี 2549 - ปัจจุบัน
  • เทคนิควิจัย ปี 2549 - ปัจจุบัน
  • สัมมนา ปี 2549 - ปัจจุบัน

สถิติการใช้งานระบบ 3896
ฐานข้อมูลปัญหาพิเศษและเทคนิควิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์, 081-6707743